Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường nội thị Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My;
2 Về dự toán thu - chi và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước
và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024
3 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND
ngày 10/7/2023 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
4 Điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2023
để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và phương án cắt giảm nguồn chi
tiền sử dụng đất năm 2023
5 Về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2022
6 Về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục các dự án
ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2024-2025
7 Nghị quyết Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024
8 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024
của Hội đồng nhân huyện Nam Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập