Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021
2 Về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện
3 Dự thảo Nghị quyết giải thể phòng y tế
4 Dự thảo Nghị quyết kiện toàn cơ quan hành chính và số lượng cấp phó

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập