Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 DT nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
2 DT Nghị quyết thông qua Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII
3 DT nghị quyết bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021
4 DT nghị quyết đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2021
5 Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020
6 Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập