Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Nghị quyết thông qua Quy hoạch vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030
2 Nghị quyết phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2022-2026
3 Nghụ quyết thông qua Đề án phát triể giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 2030
4 Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
5 Nghị quyết thông qua Đề án cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2025

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập