Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đề án, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC HUYỆN
NAM TRÀ MY GIAI ĐOẠN 2022 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
2 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022
và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2022
3 Điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2022
4 Đề nghị ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên huyện Nam Trà My
giai đoạn 2022 - 2030
5 Về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Trà My

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập