Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đề án, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XII
2 Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XII
3 Tờ trình đề nghị thông qia Quy hoạch vùng huyện Nam Tra My giai đoạn đến năm 203p
4 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
5 Đề nghị thông qua Đề án phát triển phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
6 ĐỀ NGHỊ THÔNG QUABĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN, KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN NAM TRÀ MY GIAI ĐOẠN 2022-2026
7 Đề nghị thông qua Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2025

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập