Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 13,

HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Ngày 07 tháng 7 năm 2020)


- Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 07 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Nam Trà My

- Nội dung và chương trình làm việc:

1. Buổi sáng:

1.1. Ổn định tổ chức - nghi lễ.

1.2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.3. Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc.

1.4. Thông qua chương trình làm việc.

1.5. Khai mạc kỳ họp.

1.6. UBND huyện thông qua các báo cáo:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2020, bổ sung các biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 (20 phút);

+ Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (10 phút);

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (15 phút);

1.7. Thường trực HĐND huyện thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 (10 phút);

1.8. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (20 phút).

1.9. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện (15 phút)

1.10. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện (15 phút)

1.11. UBMTTQVN huyện thông qua Thông báo tình hình hoạt động của UBMTTQVN huyện và công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận; những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện (15 phút).

1.12. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện (10 phút);

2. Buổi chiều:

2.1. Thảo luận tại Hội trường

2.2. UBND huyện phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

2.3. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

2.4. Thực hiện công tác nhân sự: miễn nhiệm chủ tịch UBND huyện; bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện; cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện.

2.5. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

2.6. Nghi lễ Chào cờ, bế mạc.

* Các báo cáo lưu hành tại kỳ họp:

+ Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ  11, HĐND huyện khóa XI;

+ Chánh án Toà án nhân dân huyện báo cáo về công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện;

+ Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND huyện.

+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện.

+ Báo cáo Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2019.

+ Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện.

+ Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI.

Ghi chú: Thời gian làm việc

                      + Buổi sáng: Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 00’

                      + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập