Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Phân công báo cáo tại Kỳ họp thứ 4
2 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2022-2026
3 Triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Nam Trà My khoá XII

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập