Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tổng hợp Thảo luận Tổ tại Kỳ họp thứ 14
2 Gợi ý thảo luận Tổ tại Kỳ họp 14
3 Danh sách phân công thảo luận Tổ tại Kỳ họp thứ 14
4 Giấy mời Tham dự kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI
5 Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập