Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Giới thiệu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ: xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam
Điện thoại/Fax:  05103 880015
Email: tonghopnamtramy@gmail.com

I. Thường trực HĐND huyện Nam Trà My Khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chủ tịch HĐND huyện - Ông: Lê Thanh Hưng

 • Quê quán: Nam Trà My, Quảng Nam
 • Điện thoại: 0914782397
 • Email: lethanhhungntmy@gmail.com

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện - Bà: Phùng Thị Thương

 • Quê quán: Hoài Nhơn, Bình Định
 • Điện thoại: 01677153007
 • Email: phungthuong.007@gmail.com

Phó Chủ tịch HĐND huyện - Ông: Nguyễn Đình An

 • Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam
 • Điện thoại: 0968204747
 • Email: dinhanntm@gmail.com

II. Thư ký HĐND huyện Nam Trà My Khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Ông: Nguyễn Đình Binh

 • Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam
 • Điện thoại: 0917986983
 • Email: dinhbinh_ntmy@yahoo.com.vn

- Ông: Ngô Tấn Lạc

 • Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam
 • Điện thoại: 01664389551
 • Email: thanhnienntm2010@gmail.com

- Ông: Trịnh Minh Hải

 • Quê quán: Bắc Trà My, Quảng Nam
 • Điện thoại: 0987243565
 • Email: haivpntm@gmail.com

+  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Nam Trà My, Khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Ông Nguyễn Tấn Thành – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng ban

- Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó ban

+ Ban Pháp chế HĐND huyện Nam Trà My, Khóa XI – nhiệm kỳ 2011-2016

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ nhiệm Ủy ban KT Huyện ủy - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Hoài Hiếu - Phó ban

+ Ban Dân tộc HĐND huyện Nam Trà My, Khóa XI – nhiệm kỳ 2011-2016

- Ông Nguyễn Văn Cẩn – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng ban

- Ông Hồ Quốc Khánh - Phó ban

Danh sách các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TT

Họ và tên

Đơn vị

 1.  

Trần Văn Mẫn

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Mai

 1.  

Nguyễn Đình Tân

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Mai

 1.  

Trần Thị Sáu

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Mai

 1.  

Trần Duy Dũng

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Tập

 1.  

Nguyễn Đình Bình

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Tập

 1.  

Vũ Thị Như Thuyên

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Tập

 1.  

Lê Thanh Hưng

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Cang

 1.  

Huỳnh Hồ Tanh

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Cang

 1.  

Lê Trung Thực

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Cang

 1.  

Nguyễn Hữu Nghĩa

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Linh

 1.  

Trịnh Minh Hải

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Linh

 1.  

Hồ Văn Xung

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Linh

 1.  

Phùng Thị Thương

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Nam

 1.  

Nguyễn Văn Cẩn

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Nam

 1.  

Ngô Tấn Lạc

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Nam

 1.  

Nguyễn Tấn Thành

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Vân

 1.  

Ngyễn Đình An

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Vân

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Vân

 1.  

Hồ Quang Bửu

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Vinh

 1.  

Nguyễn Hoài Hiếu

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Vinh

 1.  

Đình Việt Trung

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Vinh

 1.  

Nguyễn Thế Phước

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Don

 1.  

Nguyễn Mạnh Tài

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Don

 1.  

Hồ Văn Ven

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Don

 1.  

Châu Thanh Hải

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Dơn

 1.  

Lê Đức Hảo

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Dơn

 1.  

Lê Minh Thắng

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Dơn

 1.  

Trà Phương Đông

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Leng

 1.  

Trần Văn Thu

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Leng

 1.  

Hồ Quốc Khánh

Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Leng

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập