Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo UBND huyện

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tổng kết hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
2 Tờ trình đề nghị xử lý các nghị quyết HĐND huyện có hiệu lực thi hành đến năm 2020
3 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện Nam Trà My, giai đoạn 2014-2020
4 Tình hình thực hiện Đề án “Phát triển vùng Sâm gốc Ngọc Linh” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My
5 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa, bảo vệ rừng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My
6 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà My giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My
7 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 29/01/2015 của HĐND huyện về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Sâm Việt Nam (Sâm Ngọc Linh)
8 Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020
9 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về hỗ trợ xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trà My
10 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện v/v thông qua đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My
11 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về Đề án “Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2017-2020”
12 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021
13 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND huyện về việc thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2016 - 2020
14 Tổng kết kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện về “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”
15 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển Giáo dục – Đào tạo
huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
16 Đề nghị thông qua Đề án giải thể phòng Y tế, chuyển giao chức năng tham mưu quản lý nhà nước về Y tế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
17 Đề nghị thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My
18 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016 - 2020

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My
Thứ tư, 14/04/2021
Light rain
Nhiệt độ:28°
Độ ẩm: 79%
Hướng gió:Nam
Tốc độ gió:4 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ năm
15/04/2021
Light rain
20°-31°
Thứ sáu
16/04/2021
Rain showers
19°-30°

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập