Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo UBND huyện

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024
2 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023
và một số nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2024
3 Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
4 Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND
ngày 16/3/2022 của HĐND huyện về Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính
huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2026
5 Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND
ngày 16/3/2022 của HĐND huyện về Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính
huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2026
6 Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/3/2022
về Phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My
giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
7 Về đề nghị điều chỉnh Quyết toán thu – chi ngân sách năm 2022
8 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường nội thị Trung tâm hành chính
huyện Nam Trà My;
9 Về phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2024
10 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Nam Trà My
11 Về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục các dự án
ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025
12 Điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2023
để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và và phương án cắt giảm nguồn chi
tiền sử dụng đất năm 2023
13 Tình hình thực hiện thu - chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2023;
phương án phân bổ dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư năm 2024
14 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND huyện về Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
15 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập