Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo UBND huyện

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Xin điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND
ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My
2 Tờ trình Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập