Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo UBND huyện

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5,
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án
ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
3 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022;
phương hướng nhiệm vụ năm 2023
4 Tình hình thực hiện thu - chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2022;
phương án phân bổ dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư năm 2023
5 Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội năm 2022
6 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập