Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban KT-XH về kế hoạch đầu tư công 2021
2 Báo cáo của ban KT-XH về rà soát các nghị quyết HĐND huyện
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Đề án giải thể Phòng Y tế huyện Nam Trà My
4 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Đề án Kiện toàn cơ quan hành chính huyện Nam Trà My
5 Báo cáo kết quả rà soát các nghị quyết HĐND huyện của Ban Pháp chế
6 Báo cáo kết quả rà soát các nghị quyết HĐND huyện của Ban Dân tộc
7 Báo cao tình hình hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
8 Báo cáo kết quả hoạt động của ban Kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2021
9 Báo cáo kết quả hoạt động của ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021
10 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016-2021

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập