Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban pháp chế về quy hoạch vùng huyện Nam Trà My đến năm 2030
2 Thẩm tra của Ban kinh tế Xã hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội về Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
4 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2022-2026
5 Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập