Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
2 Báo cáo Kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện
3 Báo cáo Kết quả giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện
4 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập