Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thu - chi ngân sách, ĐTXDCB 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021
4 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện
5 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện
6 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện khóa XI, XII và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII
7 Thẩm tra của ban pháp chế về dự thảo Nghị Quyết, Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
8 Thẩm tra của ban pháp chế HĐND huyện (Trình tại kỳ họp thứ 02,HĐND huyện khóa XII )
9 Thẩm tra của Ban pháp chế về dự thảo Nghị quyết ban hàng Quy chế hoạt động của HĐND huyện
10 Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
11 Tờ trình và dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập