Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 23 văn bản.
1 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình KT – XH và kết quả thực hiện một số Chương trình, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
2 Thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
3 Thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hiện tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
5 Tờ trình và Chương trình Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
6 Thẩm tra Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Viện kiểm sát nhân huyện Nam Trà My
7 Kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023
8 Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
9 Tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
10 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 của HĐND huyện
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My
12 Ban Pháp chế: BC Kết quả giám sát Phương án -Dự toán thực hiện hổ trợ bò và phát triển sản xuất theo Chương trình trao tặng bò của Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) năm 2016 và công tác thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trà My, trong 02 năm 2021-2022
13 Ban Pháp chế : Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My
15 Báo cáo của TT HĐND huyện về Kết quả giám sát chuyên đề cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My
16 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và Chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện
17 Kết quả giám sát Chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện phục vụ Kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XII (Nhiệm kỳ 2021– 2026)
18 Báo cáo của Ban KT-XH về giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện, giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi, công tác chi trả đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2020-2022
19 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện thu – chi NSNN và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
20 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập