Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo thẩm tra

Kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện
Kết quả giám sát về công tác sắp xếp dân cư của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện phục vụ Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XII (Nhiệm kỳ 2021– 2026)
Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021 và Chương trình hoạt động giám sát năm 2022
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện khóa XI, XII và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII
Kết quả rà soát nghị quyết HĐND huyện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội
Kết quả rà soát nghị quyết HĐND huyện của ban Dân tộc
Kết quả rà soát nghị quyết HĐND huyện trên lĩnh vực pháp chế
Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Nam Trà My, nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Tổng kết hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Tình hình thực hiện thu - chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2020; phương án phân bổ dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư năm 2021
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri trong huyện sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
Thẩm tra của Ban KT-XH về thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện
Thẩm tra của Ban KT-XH về đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập