Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin Hội đồng nhân dân

Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm còn nhiều bất cập
Công tác lập kế hoạch sử dụng đất và lập danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định là công việc thường xuyên hằng năm. Tuy nhiên, một số địa phương thiếu quan tâm, chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, chất lượng đơn vị tư vấn chưa đảm bảo dẫn đến chậm tiến độ, chất lượng thấp. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các địa phương đạt tỉ lệ thấp chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan.
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ trong giai đoạn 2022-2026
Phòng chống tham nhũng, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bất cập về đất đai và chế độ chính sách là những vấn đề nóng được cử tri tiếp tục kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh
Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐGS ngày 31/8/2021; vừa qua Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, Quy chế làm việc của UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị. Đoàn giám sát do ông...
Ngân sách tỉnh hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Đảm bảo trụ sở làm việc cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn
Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X thông qua 19 nghị quyết

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập