Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đề án

Đề án Giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về Y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đề án Kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My
Đề án Kiên cố hóa đường ĐH và giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025
Đề án Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Nam Trà My đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đề án Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà My, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My
Đề án Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền suwrdungj đất trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2017-2020

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập