Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/7/2023 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; Ngày 26/01/2024, Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND về triển khai chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

Ngoài các nội dung giám sát theo Luật định tại các Kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2024; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ Đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề một số nội dung sau:

a) Thường trực HĐND huyện

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

b) Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Giám sát kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến năm 2023.

- Giám sát hiệu quả việc triển khai chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa hệ thống đường huyện; công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện, đường xã.

c) Ban Pháp chế HĐND huyện

- Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị.

- Giám sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Giám sát chuyên đề về công tác ban hành, lưu trữ các loại văn bản của HĐND, UBND các xã.

d) Ban Dân tộc HĐND huyện

- Giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện ban hành Đề án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 – 2025.

- Giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá đặc trưng các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Giám sát kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nam Trà My.

e) Tổ đại biểu HĐND huyện

- Giám sát công tác quản lý chất lượng thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

- Giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Thanh Tuyền

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập