Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tốc độ tăng trưởng kinh kế của tỉnh đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng một số ngành có dấu hiệu sụt giảm

Theo báo cáo của UBND tỉnh trong 07 tháng đầu năm 2021, các ngành, địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội vừa thực hiện nghiêm, xuyên suốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, qua đó hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi và phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 7, đợt dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát làm lây nhiễm nhiều ca trong cộng đồng ở nhiều địa phương, trong đó có Quảng Nam đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân và sự phát  triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 có phần sụt giảm so với những tháng đầu năm, khả năng tiêu thụ sản phẩm cũng như nhập nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 giảm 0,4% so tháng trước và giảm 4,5% so với tháng cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 07 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 21% so cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng, trong đó ngành du lịch vẫn chịu tác động nặng nề nhất, kéo dài và giảm sâu so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú 07 tháng gần 394 nghìn lượt, giảm 53,6% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ lưu trú giảm 68,3%, doanh thu từ du lịch lữ hành giảm 82,5%; riêng doanh thu ăn uống tăng 25,5%.

Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế 07 tháng đầu năm là thu ngân sách đạt khá. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 26/7/2021, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 15.023 tỷ đồng, bằng 78% dự toán và tăng 63% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 11.564 tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm và tăng 64%. Thu xuất nhập khẩu 3.392 tỷ đồng, vượt 1% dự toán, tăng 63% so với cùng kỳ.  

Tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2021 có phần khởi sắc hơn so với các tháng đầu năm; hầu hết các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm trước cũng như công trình đã giao kế hoạch vốn đầu năm đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân còn chậm, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Đến ngày 27/7/2021, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 2.097,5 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 27,2% kế hoạch, trong đó kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân đạt 24,8%, vốn năm 2020 kéo dài đạt 34%.

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch nhưng tỉnh ta vẫn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong tháng đã xác nhận, thẩm định, giải quyết và thực hiện các chế độ liên quan đến chính sách người có công đối với 41.168 trường hợp. Thực hiện chi trả các chế độ trợ cấp và các chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh an toàn, nghiêm túc và đảm bảo phòng chống dịch cho 16.776 thí sinh đăng ký dự thi, tại 56 điểm thi với 746 phòng thi đặt tại cả 18 huyện, thị xã, thành phố.

Sản lượng khai thác thủy sản 7 tháng đầu năm tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh ở một số khu vực trên cả nước, trong đó có Quảng Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần chủ động, linh hoạt, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, phù hợp; yêu cầu từng ngành, lĩnh vực thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch. Thần tốc truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để đối với những nơi phát hiện ca bệnh. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch. Bảo đảm hậu cần, mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết. Tiếp tục vận động, tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ quan.

Tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Dự báo những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh; đồng thời, tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; chủ động rà soát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác của UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở, ngành, địa phương năm 2021 để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo các chính sách của Trung ương và của tỉn bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và năm 2020 được phép kéo dài theo chỉ đạo của UBND; kiên quyết điều chuyển, cắt giảm đối với các công trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thu, chống thất thu, nhất là các khoản nợ đọng thuế. Thực hiện quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tập trung xử lý các vướng mắc, tồn đọng các dự án đang triển khai. Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh các hoạt động đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá đất sạch thực hiện dự án đầu tư, trình tự thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành. Rà soát các hoạt động kinh doanh nhà ở, kinh doanh bất động sản để tăng cường quản lý thu ngân sách theo quy định.

Hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sớm triển khai thực hiện. Tăng cường kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp; tập trung giải quyết và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nông thôn và đô thị trên địa bàn tỉnh.

 Tăng cường công tác chống hạn, nhiễm mặn, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Hè Thu, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân.

Hoàn thành công tác chuẩn bị và triển khai các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai, đặc biệt là phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. .

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong giải quyết công việc; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, giải pháp điều hành của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới,…

Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, bức xúc kéo dài. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các kết luận, quyết định và kiến nghị xử lý sau thanh tra.

Tác giả: Nguyễn Nhật Hòa

Nguồn tin: Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập