Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

HĐND các xã Trà Don, Trà Dơn tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

* Sáng ngày 29/3, HĐND xã Trà Don tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp thứ 13, HĐND xã Trà Don

Tại Kỳ họp, HĐND xã đã xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, các Ban HĐND xã; Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Báo cáo của UBND xã cho thấy, tổng sản lượng lương thực cây có hạt 5 năm (2016-2020) đạt 113.35 tấn; mỗi năm gieo ươm và trồng mới khoảng 315.000 cây quế; triển khai bố trí, sắp xếp được 5 khu dân cư. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho 38 hộ dân tại nóc Tak Lang, thôn 1 (sạt lỡ do cơn bão số 9 năm 2020 gây ra). Công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm, đến cuối tháng 12/2020, xã đạt được 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 và hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ngày 25/3, HĐND xã Trà Dơn tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề), nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.


Kỳ họp thứ 14, HĐND xã Trà Dơn khóa XI

Trải qua 5 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, theo dõi hướng dẫn của Thường trực HĐND, UBND huyện, phối hợp của UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành, hội đoàn thể ở xã, HĐND xã Trà Dơn đã đạt được nhiều kết quả trong tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề. Các đại biểu HĐND xã tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND xã, tỷ lệ tham gia bình quân mỗi kỳ họp đạt trên 95%. Tại các kỳ họp, các đại biểu tích cực thảo luận các nội dung và Nghị quyết kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã ban hành 53 Nghị quyết. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã được chú trọng, Đại biểu HĐND xã tham gia trên 93%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Trà Dơn còn một số tồn tại, hạn chế, như: việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát chưa thực sự quyết liệt dẫn đến hiệu quả, hiệu lực công tác giám sát còn thấp, chất lượng, hiểu quả chưa cao. Việc gửi các văn bản trình kỳ họp còn chậm, nên áp lực trong việc thẩm tra của các Ban HĐND xã và gửi tài liệu cho đại biểu HĐND xã...
Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập