Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐGS ngày 31/8/2021; vừa qua Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, Quy chế làm việc của UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn.Ban Pháp chế giám sát tại xã Trà Cang

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với Thường trực HĐND, UBND các xã Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang. Qua giám sát cho thấy, sau kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa XII; Thường trực HĐND, UBND các xã đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã, Quy chế làm việc của UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Thường trực HĐND xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên UBND xã đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện có chuyển biến tích cực…. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc qua Cổng thông tin điện tử huyện còn chậm...

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, UBND xã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; theo dõi, giám sát, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã theo phân công nhiệm vụ đã ban hành; các ban, ngành đoàn thể xã chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện./.
[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập