Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII thông qua 06 nghị quyết

Kỳ họp thứ 02 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND huyện Nam Trà My khóa XII diễn ra trong ngày 04/8/2021. Qua xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 06 nghị quyết, gồm:


1. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

2. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 về Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021.

3. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2021  về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022.

4. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 về Thông qua bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

6. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 về Thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán thu- chi ngân sách địa phương năm 2021./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập