Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho ngày hội lớn

Năm 2021, cùng với sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện cho Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình theo Hiến định.

Nghị quyết của Quốc hội đã ấn định ngày 22.5.2021 (Chủ nhật) sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đây là ngày hội của toàn dân, ngày người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi tự tay lựa chọn những người thay mặt mình trong hệ thống cơ quan dân cử. Không những vậy, bầu cử còn là quyền rất quan trọng của mỗi công dân Việt Nam, nếu mỗi người thực hiện quyền này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng ta sẽ có những người đại biểu thực sự xứng đáng, có đức, có tài, vì nước, vì dân.


 
 Ảnh minh họa

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Thông qua việc bầu cử này, nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

Trong hệ thống bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Bởi thế, việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để trở thành những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Đối với cử tri, việc tham gia bầu cử là quyền lợi, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. Như vậy, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Luật cũng quy định cụ thể: Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu và thực hiện bầu cử. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nghị quyết, kế hoạch, văn bản liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Quảng Nam đã chủ động quán triệt chỉ đạo, kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các công việc nhằm chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho công tác bầu cử sắp đến. Đến thời điểm hiện nay, trên cơ sở quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn và khung thời gian triển khai các nội dung công việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 27.8.2020 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 07.01.2020 về tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20.01.2021 về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25.01.2021 về việc tham gia công tác bầu cử và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác có liên quan. Đồng thời, đã phối hợp tổ chức một số hội nghị quán triệt các quy định của Luật Bầu cử, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Theo lịch trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của UBMTTQVN tỉnh, thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người được giới thiệu ứng cử thực hiện từ ngày 03.02 – 17.02; hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử từ ngày 15.3-19.3 và hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 14.4-18.4/2021.

Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà trong năm 2021. Với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.


Tác giả: Thanh Quân

Nguồn tin: Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My
Chủ nhật, 16/05/2021
Partly sunny
Nhiệt độ:22°
Độ ẩm: 63%
Hướng gió:Nam
Tốc độ gió:4 kmph
Tầm nhìn xa: 3 km

Thứ hai
17/05/2021
Rain showers
21°-33°
Thứ ba
18/05/2021
Rain showers
21°-33°

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập