Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nam Trà My

Kỳ họp tập trung vào nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2020 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Sáng nay, 24/12, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban TV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và 29/30 đại biểu HĐND huyện cũng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Hội đoàn thể huyện, các xã trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ, kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 này có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: HĐND huyện cần đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; đồng chí cũng yêu cầu các vị đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của địa phương.


Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự thoán thu, chi ngân sách; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng; hoạt động của HĐND và UBND huyện.

HĐND huyện dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua 08 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XI; Nghị quyết về Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng chiến lược phát triển cây Sâm Ngọc Linh giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, danh mục các dự án khởi công mới năm 2020 và danh mục các dự án xúc tiến thu hút đầu tư giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết về điều chỉnh phương án phân bổ sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 …

Theo chương trình kỳ họp, HĐND huyện sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung về các lĩnh vực: góp ý sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình nông thôn mới,  sắp xếp dân cư, làm đường giao thông nông thôn, trồng quế, cây dược liệu; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý, bảo vệ rừng; khai thác lâm – khoáng sản, an toàn giao thông; Công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng….

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo kết quả Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại kỳ họp. Theo đó, trong năm 2019, UBND huyện Nam Trà My đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện trên các mặt công tác; tại thời điểm báo cáo, UBND huyện đã tổ chức hoàn thành 11 chỉ tiêu, chưa hoàn thành 10 chỉ tiêu do HĐND huyện đề ra; để chỉ đạo điều hành, UBND huyện đã 3.150 quyết định, 248 báo cáo, 137 thông báo, 09 chỉ thị và hơn 2.500 văn bản hành chính thông thường.

Một số kết quả nổi bật trên các mặt công tác đã đạt được trong năm 2019: Về công tác giảm nghèo; trong năm 2019 đã có 540 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững và 16 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và UBND xã tiếp tục giúp hộ đăng ký thoát nghèo theo chủ trương “3 cán bộ công chức giúp 1 hộ thoát nghèo”. Kết quả rà soát năm 2019, toàn huyện có 2.754 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,58%; hộ cận nghèo 07 hộ, chiếm tỷ lệ 0,1%. Số lượng hộ nghèo giảm 573 hộ (giảm tỷ lệ 8,51%), hộ cận nghèo giảm 09 hộ (giảm tỷ lệ 0,13%), vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 122 hộ, đạt 127,1% chỉ tiêu kế hoạch giao (vượt chỉ tiêu Huyện ủy, HĐND huyện giao 72 hộ, đạt 114,4% chỉ tiêu kế hoạch giao). Đã tiến hành xây dựng mới 07 mô hình giảm nghèo – đạt 70% kế hoạch. Về bảo tồn và phát triển cây dược liệu: Từ các nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ và nhân dân tự trồng 99,63 ha cây dược liệu các loại, đạt 110,7% so với kế hoạch; đã trồng được khoảng 137.887 cây Sâm Ngọc Linh (Nhà nước hỗ trợ 37.887 cây, Nhân dân tự trồng trên 100.000 cây), đạt 137,887% so với Nghị quyết; trồng được khoảng 1.368.956 cây/680,388 ha cây Quế Trà My, (Nhà nước hỗ trợ 868.956 cây/605,388 ha, Nhân dân tự trồng trên 150.000 cây/75 ha), đạt 170,1% so với Nghị quyết; tổ chức trồng 441/1.100 ha rừng– đạt 40,09%; đã hoàn thiện thủ tục cho thuê môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh cho 29 nhóm hộ/453 hộ với diện tích 435,22 ha và 05 Công ty với diện tích 147,06ha, 01 Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam với diện tích 50,25 ha. Về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động: Trong năm đã có 12 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động tại sàn giao dịch việc làm; có 44 doanh nghiệp cung cấp thông tin tuyển dụng lao động và có gần 1.000 lượt lao động tham gia tìm kiếm thông tin tuyển dụng lao động, đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho 576 người, vượt chỉ tiêu 76 người, đạt 115,2% so với kế hoạch; đào tạo nghề cho 548 lao động (nghề nông nghiệp: 77 người; nghề phi nông nghiệp: 471 người), vượt chỉ tiêu tỉnh giao 348 lao động, đạt 274% so với kế hoạch. Tạo việc làm thông qua việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 30 người (Nhật Bản: 04 lao động; Ả-rập Xê-út: 26 người) vượt chỉ tiêu được giao 10 người, đạt 150% so với kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 6,36%, đạt mức 30,75%, vượt chỉ tiêu được giao 0,25%...


Ảnh: Cây Sâm Ngọc Linh - tiềm năng thế mạnh kinh tế của huyện Nam Trà My

Tuy nhiên trong năm 2019, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi 9/10 xã; tổng số lượng lợn bị bệnh đã phát hiện và tiêu hủy là 2.187 con/61.672 kg/584 hộ; đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho người dân. Đến nay, huyện đã công bố hết dịch 06/10 xã; khả năng tái đàn rất khó khăn trong thời gian đến… . Một số chương trình chưa thực hiện đạt so với yêu cầu mục tiêu đề ra: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chưa xây dựng được khu dân cư kiểu mẫu. Tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại một số dự án còn chậm; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân chưa đạt yêu cầu….v…v..

Dự kiến Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My
Thứ tư, 03/06/2020
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:28°
Độ ẩm: 74%
Hướng gió:Tây - Nam
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ năm
04/06/2020
Mưa rào nhẹ
20°-28°
Thứ sáu
05/06/2020
Mưa rào nhẹ
20°-28°

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập